Koulutuspalvelut yrityksille

Työyhteisöille suunnitellut koulutuksemme ovat sisällöiltään käytännönläheisiä ja haluamme panostaa siihen, että osallistujat saavat koulutuksesta konkreettisia työkaluja arkeen.

Toimintatapamme koulutuksissa on osallistava ja vuorovaikutteinen. Tarjontaan kuuluvat mm esimiestyön, johtoryhmän ja tiimin kehittämiseen tähtäävät koulutukset, joissa hyödynnetään niin ratkaisukeskeisen coachingin menetelmiä kuin Thomasin tarjoamia työkaluja.   Ryhmä- ja tiimicoachingin avulla luodaan positiivista ja ratkaisukeskeistä yrityskulttuuria.

Koulutuksiin voidaan liittää osana Thomas-työkalumme:  Henkilökohtaisen Profiilin Analyysi HPA, 360- analyysi tai ryhmäanalyysi. Katso analyyseista tarkemmin.


Suosituimmat valmennuksemme:

 

Perehdyttäminen ja/tai kehityskeskustelut -koulutus

Perehdyttämisen keskiössä on aina ihminen. Onnistunut perehdyttäminen vaatii systemaattisuutta, ketteryyttä ja että perehdyttäjät ymmärtävät työnsä tärkeyden, että ovat kykeneviä perehdyttämään. Perehdyttäminen vaikuttaa positiiviseen työnantajakuvaan. Positiivinen työnantaja kuva tekee organisaatiosta halutun työpaikan, joka taas houkuttelee osaavat ja motivoituneet työntekijät!

Koulutuksen avulla luodaan organisaatioonne toimiva perehdytysprosessi ja lisätään esimiesten osaamista perehdyttäjänä.

Kehityskeskustelut ovat nykyaikaisen johtamisen tärkeimpiä työvälineitä. Hyvä kehityskeskustelu motivoi ja innostaa niin esimiestä kuin työntekijää. Sillä vaikutetaan sitoutumiseen ja tuloksiin, se auttaa lähestymään asioita uudesta näkökulmasta ja etsimään tapoja työn kehittämiseen. Sujuvien kehityskeskustelu käytänteiden kautta voidaan parantaa työilmapiiriä sekä työyhteisön keskinäisiä suhteita. Kehityskeskustelut ovat olennainen ja merkittävä osa työyhteisön toimintaa, ja onkin olennaista, että esimies on valmistautunut oikealla tavalla niihin. Koko organisaatio hyötyy pitkällä tähtäimellä.

Koulutus antaa paljon käytännön vinkkejä sujuvan kehityskeskustelun aikaan saamiseksi, aina valmistautumisesta toteuttamiseen, analysoitiin ja kehitystoimiin.


Rekrytointi -koulutukset

Rekrytointi- ja haastattelukoulutukset antavat esimiehille ja henkilöstön rekrytoinneista vastaaville tietoja ja taitoja rekrytointeihin ja tehokkaan tavan lisätä rekrytointiosaamistaan.

Miten rekrytoida oikea ihminen oikeaan paikkaan? Olemmeko rekrytoimassa ihmistä osaksi työyhteisömme vai olemmeko rekrytoimassa vain osaamista? Ratkaiseeko substanssi vai asenne? Kuinka selvittää hakijan aito motivaatio avoinna olevaa tehtävää kohtaan?

Koulutuspäivän tavoitteena on lisätä rekrytoiville esimiehille ymmärrystä haastatteluprosessista sekä lisätä varmuutta toteuttaa onnistunut työntekijävalinta omalla työpaikallaan.  Koulutuksen aikana käydään läpi koko työhaastatteluprosessi. Tavoitteena on rohkaista esimiehiä pohtimaan ja selvittämään henkilön kokonaisosaamista, CV:ssä ja työtodistuksissa esitetyn osaamisen rinnalla.

Koulutuspäivän jälkeen osallistujat tietävät, miten rekrytoida oikea ihminen oikeaan tehtävään ja ymmärtävät rekrytointiprosessiin liittyvät juridiset seikat.


Uudelleensijoitusvalmennus

Uudelleensijoutusvalmennus antaa työntekijöille avaimet uuden työn hakuun esim. irtisanomis- tai uudelleenkoulutuksen seurauksena syntyvissä tilanteissa. Palvelut voidaan toteuttaa joko ryhmä- tai yksilövalmennuksina. Räätälöimme valmennussisällön painotukset työnantajan ja/tai työnhakijoiden toiveet ja tarpeet huomioon ottaen.

Ohjaamme työntekijät uuden työuran tai opiskelujen alkuun uravalmennuksen sekä työmarkkina-asiantuntemuksemme avulla. Valmennukset voivat pitää sisällään mm. oman osaamisen tunnistamiseen ja markkinointiin liittyviä harjoitteita, työnhaun dokumenttien laadinnan, vinkkejä haastatteluun valmistautumisesta sekä sosiaalisen median haltuunottoa ja verkostoitumisen käynnistämistä.


360-arvioinnit

360-arviointi tarjoaa organisaatiolle objektiivisen työkalun kehityskohteiden tunnistamiseen, itsetuntemuksen lisäämiseen ja sen avulla voidaan laatia organisaation toiminnan kanssa linjassa olevia tavoitteellisia kehitys- ja koulutussuunnitelmia. 360-arviointi on prosessi, jossa henkilö saa työstään jäsenneltyä palautetta sekä esimiehiltään että monilta muilta ihmisiltä eri näkökulmista.  360-arvioinnin avulla voidaan parantaa ryhmien sisäisiä suhteita ja suorituskykyä koko organisaatiossa rakentamalla sellaista ilmapiiriä, jossa toimintaa tarkastellaan jatkuvasti ja parannetaan organisaation tavoitteiden mukaisesti.

Lue tarkemmin Thomas-sivustoltamme.


Kysy myös seuraavia!

  • Kokonaisvaltainen työhyvinvointi  -valmennus (valmennukseen voidaan sisällyttää työhyvinvoinnin kartoitus)
  • Ratkaisukeskeinen työyhteisöviestinä – valmennus

Kysy tarjous:

 

Rakennamme koulutuksista teille sopivan tarkennetun sisällön ja räätälöidyn kokonaisuuden.