Koulutuspalvelut

Koulutuksemme ovat sisällöiltään käytännönläheisiä ja haluamme panostaa siihen, että osallistujat saavat koulutuksesta konkreettisia työkaluja arkeen. Toimintatapamme koulutuksissa on osallistava ja vuorovaikutteinen.

Uudelleensijoitusvalmennus antaa työntekijöille avaimet uuden työn hakuun esim. irtisanomis- tai uudelleenkoulutuksen seurauksena syntyvissä tilanteissa. Palvelut voidaan toteuttaa joko ryhmä- tai yksilövalmennuksina. Räätälöimme valmennussisällön painotukset työnantajan ja/tai työnhakijoiden toiveet ja tarpeet huomioon ottaen.

Ohjaamme työntekijät uuden työuran tai opiskelujen alkuun uravalmennuksen sekä työmarkkina-asiantuntemuksemme avulla. Valmennukset voivat pitää sisällään mm. oman osaamisen tunnistamiseen ja markkinointiin liittyviä harjoitteita, työnhaun dokumenttien laadinnan, vinkkejä haastatteluun valmistautumisesta sekä sosiaalisen median haltuunottoa ja verkostoitumisen käynnistämistä.

Rekrytointi- ja haastattelukoulutus antaa esimiehille ja henkilöstön rekrytoinneista vastaaville tietoja ja taitoja rekrytointeihin ja tehokkaan tavan lisätä rekrytointiosaamistaan. Koulutuksen aikana käydään läpi haastatteluprosessia kokonaisuudessaan: ensivaikutelmaa, mahdollisia arviointivirheitä ja hakijoiden vertailtavuutta. Koulutuksessa harjoitellaan kysymystekniikoiden ja haastattelutyökalujen käyttöä. Koulutuksen painopisteet räätälöidään aina asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Henkilöarviointimenetelmämme auttavat tunnistamaan henkilöt, jotka hyötyvät eniten koulutus- ja kehitystoimenpiteistä ja paikallistamaan heidän kehittämiskohteensa. Työkalujemme avulla sinulla on mahdollisuus ymmärtää työntekijöidesi oppimistyyli ja -nopeus niin, että koulutus voidaan räätälöidä parhaan mahdollisen hyödyn saamiseksi.

Ryhmäanalyysin avulla, ja yhdistettynä Henkilökohtaisen Profiilin Analyysiin, sinä ja ryhmäsi ymmärrätte paremmin ryhmän vahvuudet, rajoitteet ja tärkeät kehittämiskohteet.
 

Yhteistyössä Markkinointi-instituutin kanssa

 

Koreko Oy toimii Markkinointi-instituutin yhteistyökumppanina. Vastuualueena on koulutusten ja yritysvalmennusten myynti ja suunnittelu Oulussa sekä Pohjanmaa - Kainuu - Lappi -alueella.

Markkinointi-instituutti on intohimoinen osaamisen kehittäjä, joka on kouluttanut työssäkäyviä ammattilaisia jo 85 vuoden ajan – assistenteista esimiehiin, henkilöstöhallinnosta markkinointiin.

Yritysvalmennus on paljon enemmän kuin henkilöstön osaamisen kehittämistä. Se on keino muuttaa toimintaa ja luoda menestystä. Löydetään yhdessä keinot vauhdittaa oman organisaatiosi menestystä!