Konsultointipalvelut

360 arviointi


Thomas360 –arvioinnin perusteella on mahdollista tunnistaa suoriutumisessa olevat puutteet, kehittää itsetuntemusta, itseluottamusta ja motivaatiota ja ymmärtää, miten lisätään toiminnan tehokkuutta. Thomas360 -arviointi auttaa keskittämään johtamiseen käytetyn ajan alueille, josta liiketoiminta hyötyy eniten.
 

Kehityskeskustelut


Kehityskeskustelut on paikka, jossa esimies ja työntekijä yhdessä katsovat tulevaisuuteen. Hyvin suoritetuissa kehityskeskusteluissa arvioidaan ja suunnitellaan työntekoa, muutosten etenemistä, tiimin toimintaa ja sovitaan keinoista tulostavoitteisiin pääsemiseksi.

Autamme mm. kehityskeskusteluprosessin ja siihen liittyvien dokumenttien kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Henkilöarviointimenetelmämme avulla saat nopeasti käsityksen alaisistasi, jotta voit johtaa tehokkaammin ja auttaa heitä saavuttamaan tuloksia. Työkalujemme avulla voit lisätä sitoutumista, motivoida tehokkaammin, täsmentää syyt riittämättömiin tuloksiin ja tunnistaa ne henkilöt, joilla olisi potentiaalia suurempiin haasteisiin.

Muut palvelut


Yrityksen muutos- ja kehittämistilanteissa voi olla tarpeen ja tärkeää käydä asioida läpi. Tarjoamme palveluitamme mm. osaamiskartoitusten, perehdytyssuunnitelmien, sekä työterveyshuoltoon liittyvien selvitysten tekoon.