Thomas arviointimenetelmät

Oletko rekrytoimassa? Haluatko lisätietoja henkilöiden johtamis- tai myynnillisistä ominaisuuksista? Oletteko rakentamassa uutta tiimiä, jossa työyhteisön jäsenten vahvuudet pääsisivät parhaiten hyötykäyttöön? Onko työyhteisössänne jännitteitä, kaipaako työyhteisöviestintä analysointia ja kehittämistä?

Thomasin ratkaisut mahdollistavat yksilöiden ja ryhmien tehokkaan ja tuloksekkaan toiminnan. Ratkaisumme auttavat sinua tekemään varmoja henkilöstöratkaisuja. Thomasin arvioinnit ovat helppotajuisia, nopeita tehdä ja saada tuloksia. Ne voidaan kytkeä osaksi rekrytointi- tai koulutuspalveluitamme tai ovat käytettävissä erillisinä kokonaisuuksina.


ThomasHPA – henkilökohtaisen Profiilin analyysi

Henkilökohtaisen Profiilin Analyysin (HPA) avulla selville, kuinka henkilöt toimivat työssään ja vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitkä ovat henkilön vahvuudet ja rajoitteet
  • Miten hän toimii vuorovaikutustilanteissa
  • Mitkä ovat hänen oma-aloitteisuuden edellytykset työyhteisössä
  • Mikä saa hänet innostumaan ja motivoitumaan työssään

Analyysin avulla saadaan organisaation käyttöön lisätietoa ja työvälineitä mm esimiestyön parantamiseen, työyhteisön henkilöiden motivaation ja sitoutumiseen parantamiseen, työyhteisöviestinnän kehittämiseen, työhyvinvoinnin parantamiseen sekä tietysti laadukkaaseen rekrytointiprosessiin.

Analyysin toteutus: Analyysi täytetään sähköisen järjestelmän kautta. Henkilön vastattua analyysiin, hänen kanssaan käydään aina henkilökohtainen palautekeskustelu, jossa tulokset käydään läpi. Henkilö saa itselleen myös kirjallisen raportin analyysistä. Korekon Thomas-asiantuntija esittelee tulokset myös sovituille toimeksiantajalle, rekrytoijalle tai sovituille henkilöille organisaatiossa. Palautteiden perusteella voidaan rakentaa erillinen kehittämispäivä.


360-arvioinnit – tukemaan esimiestyössä kehittymistä

60-arviointi tarjoaa organisaatiolle objektiivisen työkalun kehityskohteiden tunnistamiseen, itsetuntemuksen lisäämiseen ja sen avulla voidaan laatia organisaation toiminnan kanssa linjassa olevia tavoitteellisia kehitys- ja koulutussuunnitelmia.

360 -arviointi on kokonaisvaltainen menetelmä kerätä palautetta esimieheltä, kollegoilta, alaisilta ja jopa asiakkailta, jotka arvioitavan henkilö tavoin vastaavat kyselyyn. Näin saadaan kattava kuva vertaamalla henkilön omaa ja muiden arvioijaryhmien arviointeja. 360 -arviointi voi toimia organisaation suorituksenhallinnan perustana ja tarjota henkilöstölle monipuolista palautetta monista työsuorituksen osa-alueista. Thomas360 on käyttäjäystävällinen menetelmä arviointiprosessin hallintaan ja sillä saat sekä henkilöihin että ryhmiin liittyviä raportteja, joiden avulla opit ymmärtämään yrityksesi henkilöstöä paremmin.


Ryhmäanalyysi – tiimityötaitojen paranantamiseen

Mitä tehdä, jos ryhmä ei toimi kuten halutaan?

Ryhmäanalyysi auttaa varmistamaan, että organisaation ryhmät ja tiimit toimivat tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Ryhmäanalyysiin kuuluu ryhmän tavoiteprofiilin määrittely, todellisen ja tavoiteryhmän vertailu sekä erojen analysointi. Ryhmäanalyysi kuvaa myös, miten ryhmä reagoi muutoksiin, voiko ryhmässä syntyä valtataisteluja ja ryhmän jäsenten roolit ryhmässä.

Kun ryhmän jäsenet toimivat hyvin yhdessä, ryhmän pystyy melkein mihin tahansa. Kun teillä on ryhmistä hyvä kokonaiskäsitys, todennäköisyys loistavasti suoriutuvien ryhmien syntymiselle kasvaa.

Ryhmäanalyysi tuo tiimille ja niiden jäsenille syvällisen ymmärryksen siitä, miten he toimivat, mitkä ovat heidän vahvuutensa ja rajoitteensa ja motivaatiolähteensä, se lisää yhteisymmärrystä, joka mahdollistaa tehokkaan yhteistyön ryhmänä kaikkia ryhmän jäseniä tyydyttävällä tavalla.

On tietysti tärkeää, että tiimillä on ryhmän toiminnan vaatimat tiedot ja taidot, mutta myös ryhmän jäsenten tapa toimia tulee huomioida. Ryhmäanalyysi ja siihen liittyvä valmennuskokonaisuus auttaa rakentamaan menestyviä ryhmiä ja sen avulla organisaatio voi paremmin!ThomasHPA on rekisteröity Englannin Psykologiliitossa (British Psychological Society BPS). Rekisteröinti suoritettiin European Standing Committee on Tests and Testing -komitean (European Federation of Psychologists' Associations -järjestön osa) asettamien kriteerien mukaisesti tehdyn auditoinnin jälkeen Thomas International kehittää HPA:ta jatkuvasti psykometrisen tutkimuksen avulla yhteistyössä Cambridgen yliopiston psykometrian keskuksen kanssa (Psychometrics Centre). Nämä organisaatiot vahvistavat, että Thomas HPA täytää psykometriset vaatimukset työpsylologisena työkaluna.